Zerknij na: Regulamin konkursu

 

ZDROWA I BEZPIECZNA RODZINA

 

 Tytuł projektu:POZNAJĘ I DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO- Adept Planet Head Day”

 

Działania w ramach projektu dotyczą tradycyjnych metod edukacyjnych mających przybliżyć sposoby zapobieganie powstawania lub zmniejszania skutków zagrożeń dla zdrowia rodziny, tj. organizacja konkursu i warsztatów w szkołach z woj. zachodniopomorskiego oraz ich wirtualnych odpowiedników w postaci innowacyjnych webquestów na interaktywnej platformie edukacyjnej on –line .

Uczniowie w dzisiejszych czasach doskonale radzą sobie z urozmaiconym środowiskiem nauczania. Metoda webquest wpisuje się w taki tryb nauczania i rozumie się jako alternatywę dotychczasowego tradycyjnego nauczania. Pozwala wzbudzić zainteresowanie uczniów, umożliwiając nauczycielom angażowanie klasy przy użyciu pogłębionej metodyki działań.

Tematem przewodnim procesu webquest będzie bezpieczna i zdrowa rodzina.

Projekt jest działaniem wyróżniającym naszą organizację i wielokrotnie realizowanym w tradycyjnej formie na terenie miasta Szczecina podczas różnorodnych akcji charytatywnych w ramach Programu Planet Head Day Szczecin (PHD). Program PHD wprowadza inicjatywy na rzecz aktywnego zdrowienia i zmiany postaw wobec edukacji jako powszechnego sposobu odkrywania zależności między codziennym życiem a skutkami jakie niosą dla bezpieczeństwa rodziny nasze codzienne działania.

Przedmiotem projektu skierowanego do szkół podstawowych i średnich jest organizacja zadania prewencyjnego pod tytułem „POZNAJĘ I DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO- Adept Planet Head Day”. Program na celu zwiększenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i świadomości na temat poprawy jakości życia i ochrony zdrowia.

 

Co przygotowaliśmy

- konkurs „Poznaję i dbam o swoje bezpieczeństwo”

 

Harmonogram konkursu:

 

Ogłoszenie konkursu 30 września 2019 

 

Wymagane dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Aneks do regulaminu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

zgłoszenie szkoły

formularz zgłoszeniowy szkoły

oświadczenie o wyrażeniu zgody opiekuna/rodzica

oświadczenie o wyrażenie zgody koordynatora konkursu

umowy przeniesienie praw autorskich

metryczka pracy uczestnika konkursu nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych

metryczka pracy uczestnika konkursu posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Fundację Instytut Gryphius z siedzibą w Szczecinie

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY UCZESTNIKOWI

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA NAGRODY SZKOLE 

 

  1. Termin nadsyłania prac konkursowych do 8 listopada 2019, uwaga: termin nadsyłania prac został wydłużony do 18 listopada 2019 (aneks do regulaminu).

  2. Ogłoszenie wyników 14 listopada 2019, w związku z przedłużeniem terminu nadsyłania prac ogłoszenie wyników nastąpi 22 listopada 2019.

  3. Czy wszyscy rozumieją czym jest bezpieczny styl życia ? ” - prezentacja nagrodzonych prac połączona debatą z udziałem zaktywizowanych Sojuszników

- 10 artykułów o tematyce odwołującej się do zdrowia, bezpieczeństwa rodziny i sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem konsekwentnego stosowania kilku zasad, zaprezentowania ciekawych rozwiązań typowych problemów, udzielania pierwszej pomocy w ramach akcji prewencyjnej Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU.

 

1. Bądź wypoczęty i bądź bezpieczny - almanach każdego plażowicza!

2. Dzikie zwierzęta w miejskiej dżungli. Jak postępować w przypadku spotkania

3. Ostrożnie z ogniem! Bezpieczne porady przeciwpożarowe

4. Przechodniu, idź bezpiecznie! Zasady ruchu dla pieszych oraz miejsca i sytuacje szczególnie niebezpiecznie

5. E-bezpieczeństwo. Czy internet jest miejscem bezpiecznym dla dzieci?

6. Ekstremalne sytuacje w mieście. Czy wiesz jak uniknąć napaści?

7. Narkotyki, sekty i subkultury. Czy są nadal aktualnym zagrożeniem?

8. Zmień złą sytuację na lepszą. Podstawowe sposoby mogące uratować komuś zdrowie i życie

9. Burze i wichury. Jak ochronić się przed śmiertelnym żywiołem?

10. Jak działają oszuści i manipulatorzy? Podstawowa wiedza pomagająca ochronić się przed naciągaczami

 

- warsztaty na temat mechanizmów ochrony zdrowia uczniów (terminarz spotkań zostanie ustalony ze szkołami biorącymi udział w konkursie)

- platforma u-learningowa do obsługi dynamicznych webquestów - II etap (udostępnienie nowatorskiego narzędzia edukacyjnego wkrótce)

Każda szkoła podstawowa i średnia z województwa zachodniopomorskiego, która wyrazi chęć uczestnictwa w programie otrzyma nieodpłatną możliwość skorzystania w roku szkolnego 2019/2020 z pierwszej w regionie platformy u-learningowej do tworzenia dynamicznych webquestów.

 

WEBQUESTY– to rodzaj metody projektów z użyciem Internetu i urządzeń mobilnych w pracy indywidualnej lub zespołowej. To nasza propozycja sprzyjającą rozwojowi metod dydaktycznych w module zdrowa i bezpieczna rodzina i zdrowe odżywianie. Przygotowanie już II etapu platformy u-learningowej do obsługi dynamicznych webquestów pozwoli na stworzenie alternatywnej ścieżki edukacyjnej w oparciu o praktyczną działalność ucznia nastawioną na wykonanie określonego zadania. Platforma ta pozwala na kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania rozszerzonej wiedzy oraz twórczego wykorzystywania informacji. Otwiera nowe możliwości w dziedzinach, które uczniowie mogli wcześniej uważać za nudne lub przekraczające ich zdolności.

 

Dzięki tej metodzie uczniowie po zarejestrowaniu do platformy będą mogli samodzielnie rozszerzać wiedzę zdobytą podczas udziału w konkursie czy warsztatach i ocenić poziom osiągniętych wyników.

 

Proces webquest jest bardzo prosty:

1. uczeń odkrywa „temat” z punktu „modułu” serwisu;

2. definiuje” problem ” w „zabawie ”;

3. eksperymentuje – doświadcza „ temat”, który po prostu wybrał;

4. reszta jest w pełni zautomatyzowana, a wyniki są gotowe wg indywidualnej motywacji

 

Harmonogram wdrożenia innowacyjnego modelu uczenia się:

  1. Testowanie platformy – od września 2019

  2. Spotkania agregujące wnioski do modyfikacji opracowania systemu –październik/listopad 2019

  3. Wdrożenie innowacyjnego modelu uczenia się z modułem zdrowa i bezpieczna rodzina – od listopada 2019

 

Inicjatywa jest ogólnodostępna.

 

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.