Duński oficer sztabowy NATO, który wspierając akcję charytatywną Planet Head Day Szczecin 2018, ogolił i pomalował swoją głowę na kształt podyktowanej przez wyobraźnię  planety „BMW”.  Swoim działaniem podkreśla rolę  sponsorów w działaniach charytatywnych, w tym wielu znanych koncernów światowych.