Duński oficer sztabowy NATO, wspierając akcję charytatywną Planet Head Day Szczecin 2018, ogolił i pomalował swoją głowę na kształt wymyślonej komety  „Harley”. Swoim czynem zwraca uwagę na potrzeby dzieci i ich rodzin podczas terapii.