Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, Kierownik Katedry Mikroekonomii, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, był po raz drugi obserwowany podczas Planet Head Day 2019, tym razem jako planeta Neptun. Swój czyn zadedykował: "Małym pacjentom Oddziału Św. Mikołaja".