Profesor Wydziału Nauk o Ziemi, Kierownik Pracowni Oceanografii Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, był obserwowany jako planeta Neptun podczas Planet Head Day 2019. Swój czyn zadedykował: "Politykom, aby podejmując decyzje brali pod uwagę ich skutki dla środowiska naturalnego i widzieli reperkusje zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dedykuję też Medykom, aby poszukiwali również przyczyn chorób nowotworowych i potrafili im skuteczniej zapobiegać".