Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego był obserwowany jako planeta Mars podczas Planet Head Day 2018. Czyn swój zadedykował: "Wszystkim Dzieciom".