Prezydent Miasta Szczecin był obserwowany jako planeta Mars w dniu 10 marca 2018 r. Był pierwszym PlanetHead`em podczas pierwszego Planet Head Day w Polsce. Oświadczył: "Tym  najmłodszym, którzy cierpią, trzeba pomagać".