Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Kierownik Zakładu Badań Miast i Regionów, był po raz drugi obserwowany podczas Planet Head Day 2019, tym razem jako planeta Mars. Swój czyn zadedykował: ,,Lekarzom i małym pacjentom Oddziału Św. Mikołaja, życząc trafnych diagnoz, skutecznych terapii i szczęścia”.