Pracownik Laboratorium Stratygrafii i Geologii Historycznej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego był obserwowany jako Księżyc podczas Planet Head Day 2019. Swój czyn zadedykował "Pamięci Bolesława Bąka i Krystyny Pokropek".