W ostatnich dniach czerwca na Oddziale Świętego Mikołaja Kliniki Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK-1 PUM w Szczecinie miało miejsce spotkanie, w którym udział wzięli: Kierownik Kliniki Pan prof. Tomasz Urasiński, Przewodnicząca Fundacji Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne choroby nowotworowe Pani Marzena Górska, Pan dr Tomasz Woźniak i Przedstawiciele Fundacji Instytut Gryphius. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych i przyszłych działań prowadzonych przez Fundację Instytut Gryphius zmierzającą do pozyskania darowizn na remont oddziału. Zarówno Pierwszy Finał Planet Head Day Szczecin 2018, jak i ten zaplanowany na 16.03.2019 r. jest poświęcony Małym Pacjentom.