Niezwykłym momentem dla przybyłych gości i uczestników Pierwszego Finału Planet Head Day Szczecin 2018, było obejrzenie nagrania z Jurkiem Owsiakiem, założycielem i Prezesem Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Jurek ogolił i pomalował swoją głowę na kształt planety  „Unia Europejska”. Tym gestem okazał zrozumienie dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Poparł jednocześnie ideę akcji charytatywnej Planet Head Day, której celem było pozyskanie darowizn na remont Oddziału Świętego Mikołaja Kliniki Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej SPSK-1 PUM w Szczecinie.