Instytucją wspieraną podczas Planet Head Day 2018 jest Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe w Szczecinie. Darowizny zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na renowację kliniki dla dzieci chorych na raka (SPSK1 PUM Kl. Pediatrii i Onkologii Dziecięcej, budynek Św. Mikołaja). Specyfika placówki nie pozwala na dopuszczenie do pogorszenia warunków, które mogą zagrażać życiu małych pacjentów. Nasz zespół osobiście odwiedził klinikę, aby upewnić się co do zasadności wyboru beneficjenta.