Fundacja „Instytut Gryphius” została założona przez przedsiębiorców ze Szczecina i Berlina w 2004 roku, początkowo jako Europejska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury. W okresie od 2016 do 2018 roku fundacja została zreorganizowana w obliczu zmienionej sytuacji prawnej i nowych działań. Siedziba fundacji znajduje się przy ulicy Mickiewicza 19 w Szczecinie.

Naszą wizją jest wzajemna odpowiedzialność i solidarna Wspólnota, która jest dobrze przygotowana na wyzwania globalizacji. W celu zapewnienia związku wizji z realnym działaniem, promujemy uczenie się przez całe życie, gospodarkę opartą na wiedzy i społeczeństwo informacyjne poprzez wzbogacanie życie kulturalnego i społecznego.

Fundacja jest reprezentowana przez zarząd składający się obecnie z prezesa zarządu i dwóch członków. We współpracy z naszymi partnerami organizujemy lub współorganizujemy nasze projekty zazwyczaj przy pomocy kierownika projektu i do 150 wolontariuszy. Rada fundacji ustala kierunki działania i powołuje zarząd. Poniżej krótka informacja o naszym zespole:

Prof. Dr. Eckhard Maronn
Prezes Zarządu

35 letni staż pracy jako Profesor na Wydziale Muzyczno-Teatralnym na Uniwersytecie w Hamburgu. Dodatkowo prowadzi wykłady na Uniwersytecie w Illinois, Rostocku i Gdańsku. Sprawuje funkcje Dyrektora dźwięku i konsultanta akustycznego w teatrach i operach na terenie USA i Europy (m.in. Nowy Jork, Montreal, Los Angeles, Paryż, Rzym, Londyn, Bayreuth, Salzburg, Kopenhaga, Genewa, Frankfurt, Drezno, Mannheim, Cardiff, Brema, Hamburg, Monachium, Zurich, Berlin, Stuttgart, Rostock, Brandenburgia, Dortmund, Hof, Selb i Szczecin). Konsultant ds. akustyki i zarządzania dźwiękiem w wielu placówkach kulturalnych, promujących historię, religijnych i edukacyjnych, jak również podczas festiwali w USA, Egipcie, Izraelu i całej Europie. Zaangażowany w pracę dla branży lotniczej oraz medycznej. Producent muzyczny dla firmy EMI (Ecorola) i innych. Jego największą pasją jest muzyka, współpracował z wieloma artystami międzynarodowej sławy. Mówi w języku niemieckim i angielskim.

Agnieszka Janiak
Członek Zarządu

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Magister nauk ekonomicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze publicznym, spółkach międzynarodowych i sektorze pozarządowym na stanowiskach project manager , doradca biznesowy, audytor projektów unijnych, wykładowca. Dzięki ponad 15-sto letniemu doświadczeniu w realizacji przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych odpowiada za całość zagadnień związanych z merytoryczną i finansową realizacją projektów, w tym opartych na nowatorskich rozwiązaniach.. Posługuje się językiem polskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim.

dr Witold Prusinowski
Członek Zarządu

Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Ukończone studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej; praca na Politechnice Wrocławskiej oraz studia doktoranckie. Doktorat na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej związany z wykorzystaniem niektórych metod matematycznych w projektowaniu eksperymentów. Od 2005 roku specjalista do spraw oceny ryzyka oraz w zakresie opracowywania programów ubezpieczeniowych w firmie brokerskiej.

Joanna Kwiatkowska
Menadżer projektu Planet Head Day

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z obsługą klienta instytucjonalnego i biznesowego. Współtwórca i redaktor miesięcznika ZALKA. Autor wielu artykułów poświęconych kulturze i etykiecie w środowisku pracy. Swoje umiejętności zawodowe wykorzystuje, angażując się w działalność charytatywną na rzecz lokalnych społeczności. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

 

Do pobrania:

Statut

Regulamin darowizna finansowa

Regulamin darowizna rzeczowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych