Przez ponad 5000 lat gryf jest postrzegany jako legendarny stwór z ciałem, ogonem i tylnymi nogami lwa oraz z głową, skrzydłami i szponami orła. Legenda pochodząca z Mezopotamii rozprzestrzeniła się na antyczne i średniowieczne kultury Azji, Afryki i Europy.

Ponieważ lwa tradycyjnie uważano za króla zwierząt, a orła króla ptaków, gryf był uważany za szczególnie potężne i majestatyczne stworzenie, króla wszystkich stworzeń.

Gryfy ozdabiają swoje gniazda złotem i klejnotami i są znane jako strażnicy skarbów i bezcennych dóbr. Jest jednak kwestią sporną, czy chronili same skarby, czy raczej ich najwyższy skarb - ich dzieci w gnieździe.

Symbol i nazwa Gryfa były używane na wiele sposobów w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Dla instytutu Gryphius najważniejsze są trzy aspekty.